Đã đến lúc cho nhiều người hơn trong số chúng ta, nhưng lần này cuối cùng tôi đã trở thành Kẻ mạo danh! Hãy xem cách tôi làm trong video mới của mình với Ohmwrecker, Cartoonz, v.v.! ★ SUBSCRIBE và SMASH 🔔để biết thêm! ★ ► Thêm trò chơi này: ——————————————- ———————- Kiểm tra các bạn của tôi: @Ohmwrecker / Maskedgamer @CaRtOoNz @Dead Sóc Thu: Electra: Anthony_Kongphan: Momo: Acie: —- ————————————————– ———– 🎮 Twitch: 📸 Instagram: 🎥 IRL Channel: 🎬 Gaming Channel: 🐦 Twitter: 🐵 Facebook: 🧢 Merch: —————- ————————————————- ► Bài hát Outro: #BryceGames #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us