Đó là một vấn đề rất, rất đơn giản. Biên tập là ông h. w-inds Keita Tachibana Kashiwagi Berukura Kokoremon Chikunobo Babrina Hira Fankima Nếu thấy thích thì hãy đăng ký kênh → Kênh phụ Youtube → Marshmallow → Twitter → instagram → Band (Wakuban) → Niconico channel → (Có phát trực tiếp và blog.) Hiện tại , chức năng tài trợ youtube không được sử dụng. Nếu bạn có thể ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể tham gia kênh trên Nico Nico Douga.[Nguồn âm thanh đã sử dụng]・ Linh hồn quỷ dữ ・ Phòng thí nghiệm hiệu ứng âm thanh ・ Tai mũi họng (CC BY 4.0) ・ ww w. Epidemicsound. Com * Một số video có thể không được sử dụng #Live #Fulcon #Among_US ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us