Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.
Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 36 SGK

Khi O dao động, ta trông thấy gì trên mặt nước?
Trả lời:
Khi O dao động, ta thấy các gợn sóng hình tròn đồng tâm O lan dần ra trên mặt nước.

C2 trang 38 SGK

Hãy vẽ mũi tên chỉ chuyển động của phần tử M khi sóng truyền từ trái sang phải (H.7.4 SGK).
Trả lời:
Theo giả thiết, sóng truyền từ trái sang phải. Xét thêm điểm A có li độ cực đại, ta thấy rằng dao động sẽ truyền từ A đến M, do đó điểm M đang có hướng dao động đi lên như hình vẽ.
Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

C3 trang 39 SGK

Dựa vào hình 7.5 SGK, hãy tìm những điểm dao động đồng pha với nhau.
Trả lời:
Những điểm dao động đồng pha
– A, E
– B, F
– C, G
– D, H

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 40 SGK Vật Lý 12)

Sóng cơ là gì?
Lời giải:
Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Bài 2 (trang 40 SGK Vật Lý 12)

Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc ?
Lời giải:
Sóng ngang là song trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền song.
Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Bài 3 (trang 40 SGK Vật Lý 12)

Bước sóng là gì ?
Lời giải:
Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong thời gian một chu kì.
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 40 SGK Vật Lý 12)

Viết phương trình sóng.
Lời giải:
Phương trình sóng của một sóng hình sin truyền theo trục x.
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ. Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung sgk Vật Lí 12. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.