[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 4 Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức

0
108

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.
Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 4 Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức.

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 20 SGK

Hãy làm thí nghiệm như Hình 4.3 SGK. Con lắc điều khiển D được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động.
a) Các con lắc khác có dao động không?
b) Con lắc nào dao động mạnh nhất? Tại sao?
Trả lời:
Học sinh làm thí nghiệm quan sát và nhận xét:
a) Các con lắc khác có dao động
b) Con lắc C dao động mạnh nhất

C2 trang 20 SGK

a) Tại sao biên độ dao động cưỡng bức của thân xe trong ví dụ III.2 lại nhỏ?
b) Tại sao với một lực đẩy nhỏ ta có thể làm cho chiếc đu có người ngồi đung đưa với biên độ lớn?
Trả lời:
a) Vì tần số của lực cưỡng bức gây ra bởi chuyển động của pittong trong xilanh của máy nổ khác xa tần số riêng của khung xe.
b) Vì tần số do lực tác dụng (lực đẩy) bằng với tần số riêng của chiếc đu, gây ra sự cộng hưởng nên chiếc đu chuyển động có biên độ lớn.

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?
Lời giải:
Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, dao động tắt dần không có tính điều hòa. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực cản của môi trường. Lực cản môi trường càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

Bài 2 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?
Lời giải:
Đặc điểm của dao động duy trì là cung cấp phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì.

Bài 3 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức.
Lời giải:
Đặc điểm của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.

Bài 4 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.
Lời giải:
Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ f0. Điều kiện để có cộng hưởng: f = f0
Ví dụ: Chiếc cầu có thể gãy, nếu đoàn người đi đều bước qua chiếc cầu có tần số cưỡng bức f bằng với tần số riêng của chiếc cầu f0.
Mỗi nhạc cụ đều có hộp cộng hưởng, để có thể dao động cộng hưởng nhiều tần số dao động khác nhau.

Bài 5 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?
A. 3%
B. 9%
C. 4,5%
D. 6%
Lời giải:
Chọn đáp án D.
Năng lượng trong một dao động toàn phần (một chu kì):
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12
Sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%.
Năng lượng toàn phần sau mỗi chu kì:
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12
=> Năng lượng bị mất trong một dao động toàn phần:
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here