Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.
Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 21 Điện từ trường. 

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 108 SGK

Phát biểu định luật cảm điện từ.
Trả lời:
Định luật cảm ứng điện từ: khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng.

C2 trang 108 SGK

Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy.
Trả lời:
Đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và đường sức của điện trường xoáy.
Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

C3 trang 109 SGK

Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?
Trả lời:
Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.
Lời giải:
Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Bài 2 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.
Lời giải:
Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

Bài 3 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Điện từ trường là gì?
Lời giải:
Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Bài 4 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?
A. Xung quanh một điện tích đứng yên.
B. Xung quanh một dòng điện không đổi.
C. Xung quanh một ống dây điện
D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.
Lời giải:
Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ
A. có điện trường
B. có từ trường
C. có điện từ trường
D. không có các trường nói trên.
Lời giải:
Chọn đáp án D

Bài 6 (trang 111 SGK Vật Lý 12)

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?
A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.
B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.
C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.
D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.
Lời giải:
Chọn đáp án A.
[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 21 Điện từ trường. Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung SGK Vật Lí 12. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.