[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 2] Unit 7: Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

Getting started

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)
Hướng dẫn dịch

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình cáp?
Mai: Không, tôi không. A. Tôi nghĩa là?
Nam: Trí tuệ nhân tạo.
Mai: Bộ phim về cái gì?
Nam: Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về một đứa trẻ có con người có cảm xúc của con người.
Mai: Nghe không thể tin được!
Nam: Vâng! Con trai duy nhất của Swintons, Martin, đã có một căn bệnh đe dọa mạng sống và chờ đợi một phương thuốc chữa bệnh được tìm thấy. Trong khi đó, Monica, mẹ anh đồng ý kích hoạt David, một cậu bé robot có khả năng cảm xúc của con người. Thingsappearto sẽ tốt với Swintons.
Mai: Vì vậy, những gì xảy ra sau đó?
Nam: Vâng, Martin đã được chữa khỏi hoàn toàn và khoẻ mạnh trở lại. Anh ta thường khiến David gặp rắc rối với người khác. Họ bắt đầu nghĩ rằng David nguy hiểm cho con người.
Mai: Thật là khủng khiếp!
Nam: Vâng, Monica lo lắng rằng họ sẽ khiến cậu con robot bị phá hủy. Vì vậy, cô có ai đó đưa anh ta đến một khu rừng xa xôi và để anh ta ở đó.
Mai: Người nghèo David!
Nam: Vâng. David nghĩ Monica không còn yêu anh nữa bởi vì anh ta không phải là một “cậu bé thực sự” như Martin. Vì vậy, anh ta đi tìm Blue Fairy để giúp anh ta trở thành một cậu bé thực sự.
Mai: Anh ấy có tìm thấy cô ấy không?
Nam: Vâng, hành trình nguy hiểm và đáng kinh ngạc của anh ấy để tìm kiếm Blue Fairy là vô ích.
Mai: Ý anh là David không thể tìm thấy Blue Fairy?
Nam: Không, anh ta không thể. Nhưng sau hai nghìn năm, khi con người không còn tồn tại nữa, David sẽ được tìm thấy và phục sinh bằng A.I.
Mai: Thật sao? Đáng kinh ngạc!
Nam: Vâng, nhờ vào khoa học và công nghệ tiên tiến, David đã đoàn tụ với Monica.
Mai: Một kết thúc có hậu, phải không?
Nam: Vâng. Nhưng họ chỉ có thể dành một ngày hạnh phúc với nhau như một người mẹ thực sự và một con trai thật.
Mai: Tại sao chỉ một ngày?
Nam: Tôi không biết … Trong cảnh cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi … Vâng, bạn nên xem phim. Có nhiều sự kiện ly kỳ hơn để xem.

2. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây.)
1. Because she has the only son whose life is threatened by a very dangerous disease.
2. Because he wants her to help him become a real boy.
3. It is dangerous and incredible.
4. They become extinct.
5. Students’answers
3. Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following. (Làm việc theo cặp. Tìm một từ hoặc cụm từ trong cuộc trò chuyện có nghĩa là như sau.)

1. science fiction 2. threatening 3. destroyed 4. in vain

4. Work in pairs. Discuss the underlined grammar points. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điểm ngữ pháp được gạch dưới.)
they are going to get robotic boy destroyed → passive causative.
she has someone take him to a faraway forest → active causative.
 

Language

 
Vocabulary
1. Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. c 2. e 3. a 4. b 5. d

2. Complete the following sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. emotion 2. capable 3. resurrected
4. active 5. incredible

Pronounciation
1. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)
1. There are a lot of science-fiction films on nowadays.
2. A GPS tracking device is hidden under the seat.
3. Please turn off all your electronic devices duri takeoff.
4. GMT (Greenwich Mean Time) is recognised over the globe by millions of people.
5. The first space shuttle was launched by NASA 1981.
6. Do you believe that the future A.I. will destr humans completely?
7. The ATM was broken so I went to the bank to get my cash.
Grammar
1. Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive. (Viết lại câu, sử dụng have + tân ngữ + động từ nguyên thể)
1. The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.
2. The computer corporation had their workers eliminate malfunctioning products.
3. The robot manufacturer had his customers exchange their outdated robots for the next generation robots.
4. The company had someone clear out all the junk in the store.
5. The manager had the workers move the machine to a new station.
6. The owner of the palace had a construction company remodel his estate.
2. Rewrite the sentences in 1, using get + object + past participle. (Viết lại các câu trong 1, sử dụng get + object + past participle.)
1. The A.I. expert got the newly made robot activated.
2. The computer corporation got malfunctioning products eliminated.
3. The robot manufacturer got the outdated robots exchanged for the next generation robots.
4. The company got all the junk in the store cleared out.
5. The manager got the machine moved to a new station.
6. The owner of the palace got his estate remodeled.
 

Reading

 
1. Discuss what the pictures below show and where you might see these things. (Thảo luận về những gì các hình ảnh dưới đây cho thấy và nơi bạn có thể nhìn thấy những điều này.)
a. a voice recognition application which can be seen in smartphones, tablets and other electronic devices.
b. a device using the GPS (Global Positioning System): a space-based navigation system that provides location information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth, and can be seen in advanced means of transport.
c. a medical robot which can be seen in technologically advanced hospitals.
d. an automated bomb disposal robot which is used by the military.
2. Read the following text about some A.I. applications and circle the correct answers. There may be more than one correct answer to some questions. (Đọc văn bản sau đây về một số ứng dụng A.I. và khoanh tròn câu trả lời đúng. Có thể có nhiều câu trả lời đúng cho một số câu hỏi.)
Hướng dẫn dịch

A.I Hoặc trí thông minh nhân tạo là trí thông minh được hiển thị bởi máy móc hoặc phần mềm.
Nhiều ngành công nghiệp ngày nay sử dụng các phương tiện tự động hóa cao có thể lái xe mà hầu như không có sự can thiệp của con người. Robot thông minh đã thay thế con người trong công việc căng thẳng và nguy hiểm, và trong dây chuyền lắp ráp làm nhiệm vụ như đóng gói và nâng những thứ nặng.
Trong khoa học và y khoa, A.I. Kỹ thuật giúp các bác sĩ khám phá sự tương tác tinh vi giữa các thuốc khiến bệnh nhân có nguy cơ cao vì những phản ứng phụ nghiêm trọng của họ. Bệnh nhân có nguy cơ cao nhất của biến chứng cũng được phát hiện dựa trên các kỹ thuật này.
Trong điều hướng, các thiết bị sử dụng GPS (Global Positioning System) giúp lái xe hoặc phi công tìm ra những tuyến đường tốt nhất đến đích bằng cách tránh những trở ngại, ùn tắc giao thông và tai nạn.
Trong quân đội, A.I. Robot được sử dụng để khám phá các môi trường nguy hiểm có chứa chất nổ hoặc bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân.
Trong truyền thông, các hệ thống nhận dạng giọng nói trong điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác có thể xác định lời nói của chúng tôi và hiểu rõ hơn về ý định của chúng tôi. A.I Các thuật toán cũng có thể giúp phát hiện khuôn mặt và các tính năng khác trong bức ảnh được gửi đến các trang web mạng xã hội và tự động sắp xếp chúng. Các công cụ tìm kiếm trên Internet như Google và Bing cung cấp hàng trăm triệu người có kết quả tìm kiếm liên quan đến thời tiết, dự đoán lưu lượng, đề xuất sách, các cơ sở giáo dục, âm nhạc, phim và trò chơi. A.I Các ứng dụng trên Internet có thể dịch các trang web trong thời gian thực, và thậm chí giúp người dùng học các ngôn ngữ mới.
Nhiều A.I. Các chuyên gia tin rằng A.I. Công nghệ sẽ sớm đạt được nhiều tiến bộ hơn ở nhiều lĩnh vực khác. Các robot hiện đại sẽ thông minh hơn và thay thế con người trong nhiều công việc và môi trường nguy hiểm. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần.

1. B,D 2. C,D 3. B,C 4. A 5. A,D 6. D

3. Work in pairs. Find a noun from each verb. Then make a sentence with each noun. (Làm việc theo cặp. Tìm một danh từ từ từng từ. Sau đó tạo một câu với mỗi từ.)

1. application 2. intervention 3. interaction
4. navigation 5. prediction 6. recognition

4. Work in groups. Name some robots which you have seen. Tell your partners where you saw them and their functions. (Làm việc nhóm. Đặt tên cho một số robot mà bạn đã thấy. Nói với các bạn của bạn, nơi bạn nhìn thấy chúng và chức năng của chúng.)
 

Speaking

 
1. Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)
Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes.
2. Read and complete the following news item with the words in the box. (Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong hộp.)

1. efforts 2. threat 3. technology 4. form
5. consequences 6. destruction 7. evolution

3. Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it.(Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và luyện tập nó.)
1. Who interviewed him.
2. the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence.
3. it can lead to the destruction of humanity.
4. their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people.
4. Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any. (Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)
– Hackers take control of A.I. devices and misuse them causing mass destruction and danger to the world.
– A.I. devices crash causing fatal accidents n industries and hospital medicine.
 

 Listening

 
1. Match each word in column A with its meaning in column B. (Khớp mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B.)

1. c 2. d 3. a 4. f 5. b 6. e

2. Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. NG 2. ND 3. F 4. F 5. T 6. T

3. Listen again. Answer the following questions. (Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới.)
1. It is about artificial intelligence.
2. He is an author, inventor, and futurist.
3. He’s very talented.
4. They will think more quickly than humans.
5. He calls them nanobots.
4. Work in groups. What do you think about Kurzweil’s ideas? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)
 

Writing

 
1. Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns. (Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

Advantages Disadvantages
2, 3, 6 1, 4, 5

2. Read and combine the sentence halves. (Đọc và kết hợp 2 nửa của câu.)

1. d 2. f 3. b 4. a 5. c 6. e

3. Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. (Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

advantages disadvantages
reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do research become useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices

 

Communication and Culture

 
Communication
1. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa Linh và Nam. Khoanh tròn các chữ cái đúng để hoàn thành câu.)

1. B 2. C 3. C 4. B 5. B

Culture
1. Read a text about people’s different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow. (Đọc một văn bản về các thái độ khác nhau của người dân đối với máy móc thông minh. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)
Hướng dẫn dịch

Những tiến bộ nhanh chóng trong ứng dụng robot cho việc sử dụng trong gia đình và cá nhân đã làm cho robot thông minh trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Để giúp các nhà thiết kế và phát triển robot tưởng tượng được lộ trình phát triển của họ trong tương lai, đã có nhiều cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia để đánh giá thái độ của người dân đối với robot, đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng trong gia đình.
Trên toàn cầu, kết quả cho thấy một tỷ lệ lớn người trong các cuộc điều tra có thái độ tích cực đối với ý tưởng có robot dịch vụ thông minh là “máy móc trong nước nhỏ”. Những máy này có thể được ‘kiểm soát và làm chủ yếu là khó khăn và lặp đi lặp lại các nhiệm vụ housel như làm sạch , Ủi và nấu ăn Một số ít muốn robot giống như bạn hơn và có khả năng giống như con người như khả năng nói và giao tiếp với chúng. Tuy nhiên, những người này không muốn con robot có ngoại hình của con người hoặc thay thế con người bằng “chăm sóc con cái hoặc động vật vì họ coi các nhiệm vụ không phù hợp với máy móc.
Mặt khác, nhiều người có thái độ tiêu cực đối với robot. Họ sợ sự cố máy có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm và nguy hiểm, lớn nhất là con người có thể mất quyền kiểm soát đối với robot. Tất cả những ý tưởng này dường như xuất phát từ một kịch bản khoa học giả tưởng điển hình, nơi mà các robot thoát khỏi tầm kiểm soát bằng cách đạt được sự tự chủ quá nhiều. Có thái độ tích cực hoặc tiêu cực đối với robot thông minh không liên quan đến nơi người được phỏng vấn sống. Phần lớn trong số họ ở các quốc gia mà họ có liên hệ hàng ngày với robot trong các ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhau và xem chúng trên TV, phim ảnh hoặc trong môi trường gần nhất của họ. Hầu hết họ tin rằng robot sẽ trở thành một phần của cuộc sống của chúng tôi sẽ sớm hay muộn.

1. To help robot designers and developers to imagine the roadmap for their future development.
2. A lot of people think they are small domestic machines that can be controlled. A few want robots to be friends that can speak and communicate with them.
3. People don’t want robots to look after children or animals.
4. Because they fear that malfunctioning robots could be harmful and dangeous, and humans might lose control over them.
 

Looking back

 
Pronounciation
1. Listen and mark the stressed syllables. (Lắng nghe và đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)
1. In ‘1 ‘8’8’4, ‘G’M’T was a’dapted internationally as a ‘standard ‘time ‘zone.
2. The ‘U’S’A is ‘one of the ‘largest and ‘most ‘powerful ‘countries in the ‘world.
3. The ‘A.’l. ‘robots will ‘help ‘humans to de’velop a ‘more ‘powerful ‘memory in the ‘future.
4. ‘U’F’O is the ‘acronym for Uni’dentified ‘Flying ‘Object.
5. I ‘sent the ‘package ‘right ‘away because I ‘read the ‘acronym ‘A’S’A’P on its ‘cover.
6. ‘Thanks to the ‘G’P’S I could dis’cover ‘where my ‘missing ‘car was.
7. ‘Let’s ‘get to’gether ‘next ‘Sunday at ‘7 in the ‘evening.
Vocabulary
1. Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ)

1. malfunction 2. futurists 3. life-threatening 4. exterminated
5. operating 6. reduce 7. leading

Grammar
1. Circle the correct answers. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C

2. Complete the sentences, using the active passive causatives. Follow the example.(Hoàn thành các câu, sử dụng bị động chủ động. Thực hiện theo các ví dụ.)
1. I’ll have a friend cut it./I’ll have my hair cut./I’ll get my hair cut.
2. I’ll have a worker paint it./I’ll have it painted./I’ll get it painted.
3. Why don’t you have the computer technician repair it?/Why don’t you have it repaired?/Why don’t you get it repaired?
4. Yesterday I had my brother fix it./I had it fixed yesterday./I got it fixed yesterday.
5. I’ll have a repairman update it./I’ll have it updated./I’ll get it updated.
6. I’ll have a porter bring my suitcase to the taxi./I’ll have my suitcase brought to the taxi by the porter. / I’ll get my suitcase brought to the taxi by the porter.
 

Project

 
1. Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc trong nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)
– a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc.
– a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (acta and actresses), setting, and ratings
 
 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 2