Trong video này, @Henwy quay lại thế giới của Trại Minecraft, một SMP được sửa đổi 1.17 và tìm ra cách tốt nhất để tìm netherite trong minecraft, tạo ra bộ giáp mạnh nhất cuối cùng trên máy chủ! 🔔 SUBSCRIBE: 📌 CÁC BẠN TRONG VIDEO: @JeromeASF @Sigils @Zud @Nicovald @LoafX @helloiamkate @Lookumz 💎FOLLOW ME 🎥 Other Channels: @Hen @Henwy Shorts 🎮 Twitch: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 👾 Discord: #Henwy # Minecraft CHẾ TẠO QUÂN ĐỘI TỐI ƯU * MỞ * trong MINECRAFT! Henwy.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft