[My New Channel For Livestreams] ➤
[PayPal Link] ➤ paypal.me/RONGAMING
[PayTm] ➤ 9016657575 Nếu các bạn thích video hãy like, share và subscribe.

[Partner Channel]
Mayur Gaming ➤

[Become Sponsor] ➤
[Instagram] ➤
[Discord Link] ➤
[Nonolive ID] ➤

[My Computer Specs]
Bộ xử lý, GPU 3950x 16core, RAM GTX 1080TI, DDR4 CL14 16 GB

[Road To 200K Subs]
Đăng ký | Ngày đăng ký | Ngày 100 – 10/05/2018 | 110k – 14/09/2018 1k – 30/05/2018 | 120k – 19/09/2018 10k – 21/06/2018 | 130k – 24/09/2018 20k – 26/06/2018 | 140k – 29/09/2018 30k – 02/07/2018 | 150k – 04/10/2018 40k – 08/07/2018 | 160k – 07/10/2018 50k – 18/07/2018 | 170k – 12/10/2018 60k – 01/08/2018 | 180k – 15/10/2018 70k – 16/08/2018 | 190k – 18/10/2018 80k – 23/08/2018 | 200k – 20/10/2018 90k – 02/09/2018 | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 100k – 09/09/2018 | ::::::::::[Goal]:::::::::::

[Road To 400K Subs]
Đăng ký | Ngày đăng ký | Ngày 210k – 22/10/2018 | 310k – 12/11/2018 220k – 24/10/2018 | 320k – 14/11/2018 230k – 25/10/2018 | 330k – 16/11/2018 240k – 28/10/2018 | 340k – 17/11/2018 250k – 30/10/2018 | 350k – 19/11/2018 260k – 01/11/2018 | 360k – 20/11/2018 270k – 03/11/2018 | 370k – 21/11/2018 280k – 05/11/2018 | 380k – 23/11/2018 290k – 08/11/2018 | 390k – 24/11/2018 300k – 10/11/2018 | 400k – 25/11/2018 :::::::::::[Goal]::::::::::::

[Road To 1M Subs]
Đăng ký | Ngày 500k – 09/12/2018 600k – 25/12/2018 700k – 08/01/2019 800k – 21/01/2019 900k – 05/02/2019 1 triệu – 22/02/2019 ::::::: :::[Goal]::::::::::::

[INTRO/OUTRO MUSIC] : ARTIST (_ensnare_) ➤ Tôi không ghi công cho bất kỳ bài hát, âm nhạc hoặc bất kỳ nội dung bản quyền nào khác trong video của tôi mà thuộc về chủ sở hữu hợp pháp của nó, vì vậy nếu bạn muốn tôi xóa những thứ có thể thuộc về bạn thì hãy liên hệ với tôi id email doanh nghiệp và tôi sẽ xóa nó. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire