Những người sống sót, những ngôi sao yêu thích của bạn từ khắp nơi trên thế giới đang BẬT LỬA! 🔥 Xem họ thể hiện phong cách của mình trong Free Fire All Stars! 🤩 Đây là lịch trình của Free Fire All Stars Châu Á: – 23 tháng 7: Bomb Squad 24 tháng 7: Clash Squad 25 tháng 7: Battle Royale #FFAS #StarsOnFire #FreeFire #FreeFireEsports #FreeFireIndia #IndiaKaBattleRoyale #Esports.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire