Phần 7 tuần 13 đã đến và có rất nhiều nội dung thú vị để xem và làm! Đây là 9 thay đổi bản đồ mới, bí mật và trứng Phục sinh. Thông tin radio tuần trước – #codeADAMARU #epicpartner #FortniteSecrets Twitter của Adam – Liên kết bất hòa – Tên trong video … Thật đơn giản! Sử dụng Mã ADAMARU khi mua thứ gì đó trong cửa hàng. Chụp ảnh và gửi cho tôi trên twitter @adamgrenade (nếu đó là một món đồ cũ, vui lòng quay video vì mọi người nói dối về những thứ trong cửa hàng, xin lỗi) Tôi đang gặp sự cố khi cuộn các khoản tín dụng … Tôi rất xin lỗi nếu bạn tên không có ở đây. Tôi sẽ làm cho nó cho bạn. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite