Trong bản cập nhật Fortnite gần đây nhất, Fortnite đã giới thiệu chế độ chơi “Fortnite Impostors”. Nơi các đồng đội làm nhiệm vụ trong khi cố gắng tìm ra ai trong số họ là Kẻ mạo danh. Điều này đang khiến mọi người đặt câu hỏi: Fortnite STOLE Trong số chúng ta? Xem thêm nội dung trên Social Media: Instagram // Twitter // Discord //.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us