Fortnite, Nhưng tôi phải HƯỚNG DẪN LOOT Hôm nay tôi cố gắng đoán chiến lợi phẩm một lần nữa, và tôi quên rằng thử thách này khó khăn như thế nào … nhưng nó thực sự đã diễn ra khá tốt!

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite