Nếu bạn muốn biết thêm về Fluttershy Plays, hãy thích video này và cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới ~! Hãy đề xuất bất kỳ trò chơi nào khác nữa ~! (Xin lỗi nếu đôi khi tôi vô tình lọt ra khỏi giọng của Flutter, tôi không thể là Flutters mãi mãi, ya biết mà XD) Bai ~.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft