Vào ngày 19 tháng 8, chúng tôi đã phá kỷ lục thế giới và được ghi vào sách kỷ lục Guiness! 😱 Thành phố Las Vegas được chiếu sáng rực rỡ và chúng tôi có hơn 1,6 triệu ngọn đèn trong suốt quá trình chiếu! 😎 Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được cùng những người sống sót! 🎊.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire