Tôi là một kẻ ngốc tuyệt đối trong rất nhiều trò chơi này. Nhưng trong cái này. Tôi sẽ hành động với tất cả các bộ não lớn. Mong đợi sự nhấn mạnh của riêng tôi không thành công trong video sắp tới. Cảm ơn đã xem bộ truyện! Làm thế nào để tham gia NÀY? Những người đăng ký Twitch 2 tháng có thể thử giọng để tham gia và bạn có thể đăng ký miễn phí nếu tiết kiệm được SwiftBucks.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us