Thật tệ là họ không thèm chơi nó. Xem tôi trực tiếp tại Hỗ trợ tôi bằng cách đăng ký trên Twitch: Twitter: Instagram: Discord: # MarioMaker2.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us