minecraft wall is wack
💸 Donate giúp Hưng có tiền mua mì gói:
🎮 Server Discord của tôi (Vietnamese):

Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like nha 🙂

🎵 Songs used: Lena Raine – Pigstep

📝 Nhiều mẹo đi xuyên tường được tham khảo từ u/vilder50 trên Reddit.

➤ Social Links:
📘 Facebook:
📘 Fanpage :
🎮 Discord Server (Vietnamese):
🧭 NameMC:
🎥 Twitch: soon maybe?

Have a good day!

© This video is made by Hungg.

#minecraft #shorts .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft