Trò chuyện ở gần cho phép bạn trò chuyện trong trò chơi, nhưng chỉ khi những người chơi khác ở gần. TWITTER: INSTAGRAM: Hình thu nhỏ bởi: Chỉnh sửa bởi:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us