[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Xác suất của biến cố

0
65

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Xác suất của biến cố

 
 
Định nghĩa xác suất: giả sử A là biến cố có liên quan đến một phép thử với không gian mẫu Ω chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A)
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Trong đó n(A) là số phần tử của A, còn gọi là số kết quả thuận lợi cho A, n(Ω) là số phần tử của Ω.
– Tính chất của xác suất
a) P(Ω) = 1; P(∅) = 0, 0≤P(A)≤1 vơi mọi biến cố A
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
với mọi biến cố A
c) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc ( tức A∩B=∅) cùng liên quan đến phép thử thì P(A∪B)= P(A) + P(B)
– Mở rộng: với hai biến cố A,B bất kì ta có P(A∪B) =P(A) + P(B) –P(A ∩ B)
Nếu A và B là hai biến cố độc lập (tức là sự xảy ra của một trong hai biến cố không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia), ta có:
P(A∩B)= P(A.B) = P(A).P(B)
Mở rộng:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here