Hôm nay Thứ Bảy, 24th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Phép thử và biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Phép thử và biến cố

 
Phép thử: một thí nghiệm, một phép đo hay một sự quan sát hiện tượng nào đó được gọi là phép thử
Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và được gọi là Ω. Ta chỉ xét các phép thử với không gian mẫu Ω là hữu hạn.
Biến cố
+ Biến cố là một tập con của không gian mẫu
+ Tập ∅ được gọi là biến cố không thể
+ Tập Ω được gọi là biến cố chắc chắn
– Phép toán trên các biến cố
Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T
Biến cố :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
được gọi là biến cố đối của A
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra
A và B đối nhau
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Biến cố A∪B được gọi là hợp của hai biến cố A và B
A ∪ B xảy ra khi và chỉ khi A hoặc B xảy ra
Biến cố A ∩ B được gọi là giao của hai biến cố A và B
A ∩B xảy ra khi và chỉ khi A và B cùng xảy ra
Nếu A∩B=∅ thì A và B là hai biến xung khắc, tức là A ( hoặc B) xảy ra khi và chỉ khi B (hoặc A) không xảy ra.
 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x