Hôm nay Thứ Hai, 19th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

 
– Hoán vị: cho tập A có n phần tử ( n≥1). Mỗi kết quả của sự sắp xếp n phần tử của tập A theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.
Kí hiệu: Pn là các hoán vị của n phần tử thì:
Pn = n!=n(n-1)(n-2)…2.1       (1)
– Chỉnh hợp: cho tập A có n phần tử (n≥1). Mỗi kết quả của việc lấy k phần tử từ n phần tử của tập A(1 ≤ k ≤ n) và sắp xếp chúng theo một trật tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho.
Kí hiệu: Ank là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử thì:
Ank = n(n-1)(n-2)…(n – k + 1)       (2)
Nhận xét: ta có : Ann=n!=Pn. Quy ước 0!=1 và Ano= 1.
Thì công thức (2) đúng với 0 ≤ k ≤ n và Ank=n!/((n-k)!)
– Tổ hợp: cho tập A có n phần tử (n ≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.
Kí hiệu: Cnk là số các tổ hợp chập k của n phần tử thì:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Nhận xét: quy ước Cno=1, công thức (3) đúng với 0 ≤ k ≤ n và ta có
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Tính chất cơ bản của tổ hợp: Cnk=Cnn-k với n,k∈N,0 ≤ k ≤ n
Cn+1k=Cnk-1+Cnk với 1 ≤ k ≤ n

 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x