Hôm nay Thứ Ba, 27th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Cho hàm số f(x)=x2+2x,có ∆x là số gia của đối số tại x=1, ∆y là số gia tương ứng của hàm số. Khi đó ∆y bằng:
A. (∆x)2+2∆x
B. (∆x)2+4∆x
C. (∆x)2+2∆x-3
D. 3
Câu 2. Cho hàm số f(x)=√(3x-2), có ∆x là số gia của đối số tại x=2. Khi đó ∆y/∆x bằng:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3. Cho hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
a) Đạo hàm của hàm số đã cho tại x=1 là:
A. 1/4
B. (-1)/2
C. 0
D. 1/2
b) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(1, (-1)/2) là:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 4. Cho hàm số f(x)=|x+1|. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. f(x) liên tục tại x=-1
B. f(x) có đạo hàm tại x=-1
C. f(-1)=0
D. f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại x=-1
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 
Câu 1:
∆y=f(1+∆x)-f(1)=(1+∆x)2+2(1+∆x)-(1+2)=(∆x)2+4∆x
Đáp án B
Chú ý. Tránh các sai lầm thay trực tiếp ∆x hoặc 1 vào hàm (A,D) hoặc lấy hiệu của f(∆x) và f(1) (C)
Câu 2:
Tập xác định của hàm số đã cho là D= [2/3;+∞)
Với ∆x là số gia của đối số tại x=2 sao cho 2+∆x ∈ D,thì
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Chọn đáp án C
Câu 3:
a) với ∆x là số gia của đối số tại x=1, ta có
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Vậy y’(1) =1/4. Đáp án A
b) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(1, (-1)/2) là:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
chọn đáp án C
Câu 4:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
f(-1)=0 ⇒ phương án C đúng
f(x)≥0, ∀x. f(x)=0 ⇔x=-1⇒phương án D đúng
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Phương án A đúng
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Suy ra không tồn tại giới hạn của tỉ số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Do đó hàm số đã cho không có đạo hàm tại x=-1. Vậy chọn đáp án là B
 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 1: Số gia của hàm số f(x)=2x2-1 tại xo=1 ứng với số gia ∆x=0,1 bằng:
A. 1     B. 1,42     C. 2,02      D. 0,42
Câu 2: Cho hàm số y =√x,∆x là số gia của đối số tại x. Khi đó ∆y/∆x bằng:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=-x3 tại điểm có hoành độ bằng -1 là:
A. y= 3(x+1)+1     B. y= -3(x-1)+1
C. y= -3(x+1)+1     D. y= -3(x-1)-1
Câu 4: Cho hàm số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Khẳng định nào trong các khẳng định sau?
A. f(x) liên tục tại x=1
B. f(x) có đạo hàm tại x-1
C. f(0) = -2
D. f(-2) =-3
Câu 5: Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. (t là thời gian tính bằng giây (s), S là đường đi tính bằng mét). Tính vận tốc (m/s) của chất điểm tại thời điểm to = 5(s)
B. 5/2     B. 5     C. 25     D. 12,5
Câu 6: Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số Q(t)=2t2+t, trong đó t được tính bằng giây (s) và Q được tính theo Culong (C). Tính cường độ dòng điện tại thời điểm t=4s.
A. 13     B. 16     C. 36     D. 17
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

1 2 3 4 5 6
D D C D B D

Câu 1: D
∆f = f(1 + 0,1)- f(1) = 2(1,1)2 – 1 – (2 – 1) = 0,42
Câu 2: D
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3: C
Dùng định nghĩa ta tính được y'(-1) = -3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(-1; 1) là y = -3(x + 1) + 1.
Câu 4: D
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Suy ta hàm số không liên tục tại x = 1, do đó không có đạo hàm tại x = 1. Ta có f(0) = -1, f(-2) = -3.
Câu 5: B
Ta tính được s'(t) = t, do đó vận tốc là v(5) = s'(5) = 5 (m/s)
Câu 6: D
Dùng định nghĩa ta tính được Q'(t) = 4t + 1, từ đó suy ra cường độ dòng điện tại thời điểm t = 4(s) là I(4) = Q'(4) = 4.4 + 1 = 17
 
Xem thêm Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x