● Thưởng thức PHIM VỚI STEVE? ● ● Nhấp vào hình thu nhỏ và tham gia vào đội quân của Minecraft ● FACEBOOK CỦA TÔI: Cảm ơn MinecraftGplay (GPlay) đã giúp tôi thực hiện bộ phim này. Âm nhạc: Thứ Hai vui vẻ (Vietech.com) Được cấp phép theo Creative Commons “Attribution 3.0”. Bensound: www.bensound.com/royalty-free-music.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft