Đây là sự chung sống phức tạp của một người cha mạo danh trong Among Us! Một câu chuyện bi thương đầy cảm xúc và cảm xúc! Hoạt hình gốc Hornstromp. ✅ AMONG US STICKERS 👉 Trong chúng ta có gì? Trong số chúng ta là một trò chơi video mô phỏng bữa tiệc dành cho tối đa 10 người chơi của Innersloth dành cho PC và thiết bị iOS và Android được đặt trong không gian và trong đó một trong những người chơi là kẻ mạo danh và những người chơi còn lại (thành viên phi hành đoàn hoặc đồng đội) phải khám phá ra anh ta. danh tính trong khi sửa chữa tàu. Những kẻ mạo danh sẽ phải ám sát những người tham gia còn lại mà không được thành lập, có thể phá hoại con tàu bằng nhiều cách khác nhau. Trong khi đó, các thành viên còn lại của con tàu phải cố gắng giành chiến thắng bằng cách hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hoặc phát hiện và trục xuất kẻ mạo danh ra khỏi con tàu ra ngoài không gian trước khi hắn giết tất cả. #AmongUs #Animation #AmongUsAnimation.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us