Đây hẳn là một trong những chế độ chơi sôi nổi nhất mọi thời đại. 🥰 Giúp tôi đạt 5.000.000 người đăng ký: 🤠 Đăng ký kênh phản ứng của tôi: 🐍 Đăng ký kênh Pokemon của tôi: ► SOCIAL MEDIAS 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 📞 Discord: 👕 MERCH: 🖥 Thiết bị tôi sử dụng: Tất cả danh sách phát video ĐẦY ĐỦ của tôi: “Không người ta cần đợi một chút thời gian để cải thiện thế giới. ” Từ thiện Raisings: EE4C cho Bệnh viện Nhi đồng St. Jude – 100.017,19 đô la EE4C 2 cho Bệnh viện Nhi đồng St. Jude – 202.904,26 đô la Chiến dịch Zero cho BLM – 31.109,22 đô la Giải đấu YouTube Warzone cho thuê anh hùng Hoa Kỳ: 100.000 đô la Tổng: 434.030,67 đô la Nhạc được cung cấp bởi: Business Inquiries: noahjbusiness @ gmail.com Cảm ơn bạn đã xem và dành nhiều tình cảm! -NoahJ456.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us