Chào mừng bạn đến với Airship của chúng ta! Trong hoạt hình Giữa chúng ta này, chúng ta sẽ theo chân kẻ giả mạo qua các bản đồ khác nhau cho đến khi hắn đâm vào Phi thuyền của Giữa chúng ta!

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us