Chồng CORPSE, James Charles & Bretman Rock CANT Dừng SIMPING cho nhau trong Giữa chúng ta! Đăng ký để biết thêm các clip và trò chơi nổi bật hàng ngày 🔽 Corpse: 💜 Sykkuno: Youtube channel: Twitch: Instagram: Twitter: Thumbnail Artist: Tất cả các cảnh quay trong video này là do tôi trong số chúng tôi Livestream chơi với tất cả bạn bè của tôi. (Tôi sẽ để lại liên kết với tất cả mọi người mà tôi chơi cùng). Tôi dành hơn 16 giờ để chỉnh sửa và tạo hình thu nhỏ để đảm bảo rằng tôi có nội dung chất lượng cao nhất có thể. Cảm ơn vì đã xem! 🙂 Theo dõi mạng xã hội của tôi: TikTok – Twitter: Instagram:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us