Corki Phi Hành Gia (Astronaut Corki) là một trong 4 trang phục Phi Hành Gia mới của Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 11.13. Dự kiến, Corki Phi Hành Gia sẽ …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại