Trong video minecraft #Shorts này, Mumbo Jumbo sẽ xem xét các bản dựng Minecraft không thể thực hiện được. Những ảo ảnh quang học Minecraft dường như phá vỡ vật lý minecraft này thực sự là những bản dựng Minecraft cực kỳ đơn giản. Dựa trên sự sắp xếp cụ thể của các khối, người chơi Minecraft có thể tạo ra các công trình Minecraft bị nguyền rủa một cách dễ dàng. Kênh quay phim: Instagram: Twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft