★ Để lại một ngón tay cái lên và subik (có chuông)! ★ ★ Cửa hàng hàng hóa và quần áo: ★ Kênh Lumi: Trong tập hôm nay, bạn sẽ thấy GPlay học được từ Lumi rằng có một thế giới của các nhân vật Minecraft huyền thoại. Để đến đó, bạn phải tạo ra một cánh cổng từ những người đứng đầu của huyền thoại. Các anh hùng của chúng ta quyết định lấy chúng và tạo một cổng thông tin. Họ sẽ làm cho nó? Tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nếu bạn có ý tưởng cho tập tiếp theo, hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé 🙂 Facebook: Texturepack: Video trước GPLAY TẠO BOSS BOSS NHẤT TRONG MINECRAFT: Email: gplaybiznes@gmail.com Music: Kevin MacLeod (unaetech.com) Được cấp phép dưới Creative Commons “Attribution 3.0” #GPlay #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft