Trời ạ !! Sinh vật bí ẩn này thật đáng sợ !! Hình dạng giống với quái vật Kraken !! Geez, tôi thực sự không mong đợi sinh vật này sống trong Bản đồ Airship Giữa chúng ta. Theo dõi IG @ el.prana Theo dõi TikTok @ el.prana BGM được lấy từ www.youtube.com/c/myuuji www.soundcloud.com/myuu * Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa * Các yếu tố hình ảnh được sử dụng vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ giấy phép of AMONG US GAME AMONG US IMPOSTOR BÍ MẬT IMPOSTOR AMONG US IMPOSTOR IMPOSTOR AMONG US AIRSHIP MAP AIRSHIP FREAK STORY AIRSHIP ORIGINAL STORY AIRSHIP AMONG US EL PRANA ELPRANA IMPOSTOR EL PRANA SECRET IMPOSTOR AIRSHENIP EGGS KRAKENIP TRỨNG

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us