Minecraft đã xuất bản Minecraft 1.18 Experimental Snapshot 2, ảnh chụp nhanh Phiên bản Java mới nhất cho Bản cập nhật Hang & Cliffs Phần 2. Và địa hình ngày càng trở nên hoành tráng hơn. Bản cập nhật này được xây dựng dựa trên quần xã sinh vật núi mới được giới thiệu trong Ảnh chụp thử nghiệm 1, làm phẳng địa hình lởm chởm và quần xã vi sinh, nâng cao tầng mây, mở rộng các bãi biển và thêm các điều kiện mức độ ánh sáng tùy chỉnh mới cho những người sinh sản trong ngục tối! Trong video này, tôi khám phá những thay đổi này trong Survival Minecraft trước khi chuyển sang chế độ Spectator để so sánh song song các hạt giống trên thế giới giống hệt nhau và cung cấp ví dụ về mọi thứ được đề cập trong nhật ký thay đổi của tuần này. 0:00 Giới thiệu 0:47 Khám phá sinh tồn, Thế giới 1 10:00 Khám phá sinh tồn, Thế giới 2 19:00 So sánh song song, Thế giới 1 21:20 So sánh song song, Thế giới 2 23:26 -So sánh bên cạnh, Thế giới 3 25:13 So sánh song song, Thế giới 4 26:52 So sánh song song, Thế giới 5 29:43 Nhật ký thay đổi ảnh chụp Hạt giống thế giới: Thế giới 1: 8234280699414840627 Thế giới 2: 6324762745122319836 Thế giới 3: -7167329998881268403 Thế giới 4: -8912596442571600826 Thế giới 5: -2171578157173040101 Thế giới 6: 34658058783448831 Ảnh chụp nhanh cũng thực hiện rất nhiều chỉnh sửa nhỏ hơn đối với việc tạo địa hình. Như trước đây, cần lưu ý rằng đây là ảnh chụp nhanh * Thử nghiệm * và bất kỳ thay đổi nào trong ảnh chụp nhanh này có thể thay đổi lại trước khi có bản phát hành đầy đủ! Bạn có thể tìm thấy bảng thay đổi đầy đủ ở đây, cùng với hướng dẫn về cách cài đặt ảnh chụp nhanh: —- Hỗ trợ tôi trên Patreon để truy cập vào máy chủ Minecraft vani riêng của tôi, cùng với các phần thưởng tuyệt vời khác! Xem các buổi phát trực tiếp của tôi vào mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật vào khoảng 3 giờ chiều BST! Theo dõi @Pixlriffs trên Twitter để cập nhật video, ảnh chụp màn hình và các nội dung thú vị khác! #Minecraft #CavesandCliffs #Snapshot #CaveGeneration #Survival.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft