CHUYẾN DU LỊCH NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI CROREPATI của tôi trong Minecraft Hardcore # 14 Trong video chúng tôi sắp chơi MINECRAFT !!!! ►Subscribe: ►Instagram: ►Twitter: ►Discord: Outro: – Monody By @TheFatRat Thông số PC của tôi: – Bộ xử lý Core i5: – Bo mạch chủ: – 8 GB Ram: – GPU: – Moniter: – Micrô: – SSD: – Mic Chân đế: – Bộ lọc Pop: – Phần mềm chỉnh sửa: – Premiere Pro ► Tuyên bố từ chối trách nhiệm- Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền theo mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976, cho phép được thực hiện để “sử dụng hợp pháp” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng , giáo dục và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Tất cả các bài hát được sử dụng từ – Thư viện âm thanh YouTube & Kevin MacLeod (Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft