CHÚNG TÔI TÌM HIỂU BIGFOOT TRONG MINECRAFT! * BẢN GHI BÍ MẬT * (Block Labs) w / RageElixir Theo dõi tôi ʕ • ́ᴥ • ̀ʔ っ Twitter – @rageelixir Instagram – @rageelixirgram Trong video Minecraft hôm nay, RageElixir trở lại Block Labs! – nơi chúng tôi thử nghiệm các mod mới trong Minecraft với Tiến sĩ Panik và RageElixir! trong tập hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm với quái vật nền SCP và các thí nghiệm .. nhưng thay vào đó, chúng ta gặp BIGFOOT trong Minecraft! RageElixir và Rage Jr sẽ làm gì? xem TOÀN BỘ video và SUBSCRIBE để biết thêm! Tải xuống bản mod: Đã chỉnh sửa bởi: Intro / Outro Bài hát: #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft