Trong video này, chúng tôi đã KHAI THÁC một căn cứ bí mật với rất nhiều thuốc nổ TNT và lấy trộm đồ của bạn! Hãy trở thành thành viên của kênh này và nhận được lợi ích: ——— x ———- Máy chủ Minecraft của chúng tôi được MCProHosting lưu trữ, hãy mua máy chủ của bạn thông qua LINK bên dưới! Sử dụng mã TazerCraft và nhận được 25% giảm giá trong tháng đầu tiên của bạn! ⭐ Kênh Mạng xã hội: 📷💛Instagram: 📷💙Instagram: 📷💚Instagram: 🐦💙Twitter: 🐦💚Twitter: 👽💜Truy cập vào Discord của chúng tôi: Phiên bản: Liên hệ thương mại: contato@tazercraft.com.br Gutin yêu chiến tranh, ox! #TazerCraft #MinecraftGuerra.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft