Trong video này, Mikecrack, Invictor và Acenix sẽ đối đầu với nhau để tạo ra một ngôi nhà noob vs pro vs hacker. Ai trong 3 người sẽ xây dựng căn cứ tốt nhất? 💖 Bạn mới tham gia kênh? Kích hoạt chuông 🔔: 🔻 THEO DÕI TÔI BẬT: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 💼 Business: acenix@ritualnetwork.es 🔻 Bạn bè: 👉 Acenix: 👉 Invictor: 👉 Mikecrack: 🔻Music: ● Nhạc từ Epidemic Sounds ● Bensound: ● Kevin MacLeod (competech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0 0:00 Trình bày 0:55 Xây dựng 12:00 Chiến đấu trong nhà.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft