Hardcore là chế độ khó nhất trong Minecraft! Hôm nay, Jordan và tôi tự đặt cho mình thử thách sống sót sau 200 ngày trong Hardcore Minecraft! Liệu chúng ta có thể sống sót sau …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft