🔥SHOP NGAY !! 🔥━► Hôm nay Carter Sharer và Team RAR đang chơi trò chơi điện tử giữa chúng ta nhưng ở ngoài đời thực. Một người trong chúng ta là kẻ mạo danh! Sự phóng ra là có thật và bạn phải nhảy xuống hồ nước lạnh cóng nếu bị tiêm vào không gian. Bạn nghĩ đó là ai? Carter có chỉ số IQ 900. Ryan Prunty, Lizzy Capri, Carter Sharer, Stoves Kitchen, Matt hay Denise? Chúng ta có nên làm một máy phát hiện nói dối thật không? #AmongUs #TeamRAR ❇️ THÊM VLOGS EPIC ❇️ @Unspeakable We Played AMONG US in REAL LIFE Challenge! @Chad Wild Clay AMONG US TRONG CUỘC SỐNG THẬT! Spy Ninjas Imposter Tiết lộ 999 IQ! @MrBeast Gaming – “Tôi đã tham gia một cuộc tấn công 900 IQ trong số chúng ta!” bởi MrBeast Gaming ———————————————– ————————————————– ———- 📷INSTAGRAM → @CarterSharer 📷INSTAGRAM → @OfficalTeamRAR 📷INSTAGRAM → @LizzyCapri 📘FACEBOOK → CARTER SHARER CHÍNH THỨC Đăng ký kênh của tôi! ————————————————– ————————————————– ——- Business Inquiries: carter@nightmedia.co CẢNH BÁO: Video này chỉ mang tính chất giải trí. Không cố gắng tái hiện bất kỳ hành động nào trong video này vì chúng có thể nguy hiểm nếu không được thực hiện đúng cách và có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Nếu bạn dựa vào thông tin được mô tả trong video này, bạn phải chịu trách nhiệm về kết quả. Hãy vui vẻ, nhưng hãy luôn suy nghĩ trước, và nhớ rằng mọi dự án bạn thử đều có RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN. Đoạn phim này là tài sản của Team RAR inc. và không được phép sử dụng lại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Team RAR inc. Đối với bất kỳ yêu cầu từ phương tiện truyền thông, hãy liên hệ với chúng tôi tại carter@nightmedia.co

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us