* CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC BAO GIỜ * CẤU TRÚC XÂY DỰNG MỚI ..?! Hy vọng bạn sẽ thích tập 575 này về những khoảnh khắc vui nhộn của Fortnite và những lượt chơi hay nhất của fortnite hàng ngày không thành công! 📩📩Gửi cho chúng tôi Khoảnh khắc của bạn, Làm nổi bật! – 🔥🔥More Fortnite Videos – ►►Trò chuyện với chúng tôi trên Discord – ❤Nguồn: SkySpectrum – xd LEX – twitch.TKOShak – Twitch spaikG – TTV TheOnlyGamer – TheOneAKGamer – TD_BlueJGames – Spartan x Beast – Urielprogamer12 – Wxrrior – rich – Rich MARX – lolSamppA – kurucesme34 – Kromnikz – Jochem Mulders – Jochem Mulders – ItzEthanKeane – Indyturner – iibo_odii – loght_cloak – GoliathMode – goldMedalrules1 – DOV-3 TRÊN YT – Die FortGamerz – ItzEthanKeane – Indyturner – iibo_odii – loght_cloak – GoliathMode – vàng Xương rồng Weezy – TwitchConquer16 – Ttv[TwishLee] – UnknownPlayerQS – TheCus7odian99 – Redyzok – ttv.froggyfr3sh / twitch.froggyfr3sh – El Classico62 – Danny Morris – Snood – cocanads – xd KnowKlue – rheinsee – Extintoof – ❤Music: ►Nếu bạn có yêu cầu hoặc liên quan đến những khoảnh khắc trong video này video nói chung, email – justixhon@gmail.com (Nếu có nhầm lẫn trong phần tín dụng hoặc bạn muốn thêm thông tin gì đó, hãy liên hệ với chúng tôi trên Youtube hoặc email – justixhon@gmail.com) VUI LÒNG ĐỪNG GỬI MẸ CỦA BẠN ĐẾN EMAIL NÀY CHÚNG TÔI CHỈ CHẤP NHẬN CÁC MẸ ĐƯỢC NỘP QUA MẪU NÀY – ————————————————————————————————————————— —— ◆ Mọi thứ đều được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite