Chỉ CÓ MỘT LẦN DUY NHẤT có thể BẤT NGỜ để TIẾT KIỆM GOLEM trong Minecraft! CHỌN GOLEM! Xin chào! trong video này, bạn sẽ thấy: CHỈ CÓ THỂ BẤT NGỜ MỘT ICE ĐỂ LƯU LẠI GOLEM! Tổng hợp video trong Minecraft! Viết bình luận đăng ký kênh và like video Kênh này tổng hợp các video minecraft hay nhất của Lemon Craft! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft