Chế tạo 9 vật phẩm OP mới trong Minecraft! Chúng tôi đã thêm 9 vật phẩm OP mới vào Minecraft có thể phá vỡ hoàn toàn trò chơi và chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm chúng! Kiểm tra một số bạn bè! PrestonPlayz – Tôi đã sống sót 500 ngày trong Minecraft Monster PRISON! * bị mắc kẹt * Jelly – MINECRAFT MANHUNT Nhưng chúng tôi có CỔNG … Aphmau – Đám đông của chúng tôi đang NGAY VÀ Cần GIÚP ĐỠ! PvPqnda đã giúp tạo ra điều này! #OP #items #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft