Cảm ơn bạn đã sử dụng Code: SWIFT Vì vậy, trong chế độ này, có 3 điệp viên kép cần phải cho nổ 2 quả bom HOẶC giết 7 người chơi còn lại. Bạn phải lén lút để thực hiện nó một cách khéo léo. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us