tôi hứa sẽ ra phim sớm nhất có thể và có thể đây là cái meme cuối cùng trong tuần mà tôi đăng ;-;

– Cre meme : Jun Đại Tỷ

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us