Bản đồ mới Thông báo chính thức Hình thức làm việc Tháng 2 Ngày ra mắt Loại: Sa mạc (Mùa đông) & Rừng rậm Kích thước: bugger sau đó hai bản đồ này Thời tiết: mùa đông hoặc có mưa Tin tức bổ sung: Có thể thêm phương tiện vận tải mới! Email: eaccessgames@gmail.com 💠Instagram: – 🔵Discord: -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire