Tất cả doanh thu quảng cáo sẽ hướng tới phong trào Black Lives Matter. Về BLM: Hãy sát cánh cùng nhau. Tham gia Máy chủ của tôi ➜ IP – play.SaiCoPvP.com Máy chủ Shop ➜ IP Máy chủ: play.saicopvp.com (Tham gia Warlock Realm / Sử dụng 1.8) Nhạc của: Tôi hy vọng bạn thích! Cảm ơn tất cả những tình yêu gần đây: D Video được quay và chỉnh sửa bởi OhTekkers. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft