Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một màn nhập vai, nơi chúng ta sẽ phải làm một bậc thang cao nhất trên thế giới để đến các đám mây minecraft và xây dựng trên đó. Nếu bạn có …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft