Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tìm Địa chỉ IP của máy chủ Minecraft của bạn trong SMpicnic và kết nối với địa chỉ đó trong Minecraft. Nhận một máy chủ Minecraft siêu nhanh ngay lập tức được giao cho bạn tại đây: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi một vé:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft