Đây là cách tạo Đường sắt chạy bằng điện trong minecraft. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft