Họ hứa sẽ là người canh giữ thế giới, nhưng họ đã bị lừa và giờ phải trốn thoát. Giúp Drake, Rajah, Speedy và Aurora ra khỏi phòng thí nghiệm. 🥼 🔥 Bạn đã sẵn sàng cho Bình minh mới chưa? 🔥.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire