Thời điểm tồi tệ trong số chúng ta Tin tặc trong một Nutshell – Buttercup meme – Tất cả các thời điểm xấu ở đây – Chào mừng bạn đến với K49 trong số các bạn. Tôi tạo video ban đầu về khoảnh khắc thời gian hài hước và tồi tệ. ▶ Nhạc sử dụng MV | Jack Stauber – Buttercup Tại đây bạn có thể tìm thấy trong số chúng tôi các video về thời điểm hoàn hảo, thời điểm tồi tệ nhất, trong số chúng tôi có các video tổng hợp những khoảnh khắc hài hước. #shorts #Among_us #amongus # k49_sus #amongusmeme.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us